Autistiskt Initiativ, ett Arvsfondprojekt 2014-2017.

Syftet

Målet med projektet vara att medverka till inkludering av människor på arbetsplatser och öka förståelsen för annorlundahet. Många autistiska personer har svårt att hitta sin plats på arbetsmarknaden, till följd av att man har andra kommunikativa ramar, skiljer på arbete och social samvaro, kan vara perceptionskänslig och så vidare. 

Med projektet ville vi bidra till att autister blir mer förberedda inför arbetslivet bl.a. genom att öka vår insikt om oss själva och förståelsen för vår omvärld. Detta gör att det blir lättare att hantera och styra sitt liv.  Utbildningen blir också ett forum för diskussioner när det kommer till svårigheter som är vanligt att man som autist möter i sin vardag och i sitt arbetsliv.

Samtidigt var vårt mål också att öka företags insikt om den kompetens som finns bland autistiska människor  och hur den bäst kan tas tillvara. 

 

Målet

Projektets mål var att ta fram ett utbildningskoncept med fokus på autism och yrkesliv.

Det består av två delar;

- Utbildning riktad till personer med autism. Denna ska vägleda deltagarna till att bättre förstå sig själva och sin omvärld, hantera och styra sin liv och utveckla sina förmågor till en yrkesroll.

- Utbildning på företag, för personal och chefer. Denna ska utveckla arbetsplatser i att förstå ett autistiskt täkande och därmed öka insikten både om fördelar för företaget och anpassningar som krävs.

 

Resultat

1. Erfarenheterna från projektet har publicerats i form av flera artiklar, se den publicerade vetenskapliga artikeln "Knowing what to do...".

2. Ett utbildningsmaterial för autistiska personer har tagits fram och kommer att användas på kurser i Vuxenskolan, Örebro. Dessa kurser startar under hösten 2018.

3. En företagsutbildning har tagits fram och presenteras bl.a. på Sigys konferensen i oktober 2018. Den kommer också att kunna erbjudas företag, från oktober 2018.

4. En bok är under bearbetning och kommer att publiceras under august-september 2018.

5. En konferens om projektet kommer att hållas under november-december 2018. 

 

Samarbeten

Vi har haft ett mycket givande samarbete med institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, som hållit återkommande fokusgruppper med arbetsgruppen i projektet. 

Ett nära samarbete fanns också med den tyska autismföreningen AutSocial och projektet autWorker som arbetar på ett liknande sätt som Autististiskt Initiativ, i Tyskland, med autistiska unga personer som vill komma ut på arbetsmarknaden.

Stiftelsen Activa är också en samarbetspartner.

 

 

 

 

Fotoalbum

SkrivstugaP9034176